Hỗ trợ trực tuyến

KD online 1

Thùng nước khoáng Vikoda 500ml

Nước khoáng Vikoda đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 và An toàn VSTP.

Mua ngay

Chi tiết

Nước khoáng Vikoda được khai thác ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, ở độ sâu 220m với nhiệt độ  72oC, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 và An toàn vệ sinh thực phẩm HACCP.

Hàm lượng vi lượng:
 
 Na+            55  HCO3-   105  
 K+              2,0  Cl-          4,5
 Ca++         1,6   F-           <1,5
 Mg++         0,02  NO3-      <1
 H2SiO3+   110  SO4-       6,5
 l-               <0,01  
 
Hàm lượng khoáng thấp (240 mg/l), chứa Flo, pH: 8,5.

Sản phẩm liên quan

Nước Sapuwa 500ml

88.000 VND

ADD TO CART
Nước Sapuwa 1,5l

88.000 VND

ADD TO CART
Nước Sapuwa 5l

17.000 VND

ADD TO CART
Nước Swpuwa 20l loại có vòi

45.000 VND

ADD TO CART
Nước LAVIE 5L

ADD TO CART